bc_bg02

Önümler

Miladydan öňki asyl zawod gözenek arassalaýjy tozan sorujy aýyrmak üçin 3 derejeli güýçli emiş

Gysga düşündiriş:

BI03 gara kelläni aýyrmak guraly, ýüzüňizi hapalamak üçin 3 basgançakly ykjam we göçme dizaýn bilen deriňizi arassalamak üçin gara kelläni alýar.


 • Önümçilik ýurdy:Guangdong, Hytaý
 • Min.Order mukdary:3000 / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 50000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Haryt materialy

  ABS

  Önümiň reňki

  Ak, gülgüne

  Batareýa

  650mAh 3.7V

  Zarýad bermegiň wagty

  ≈2H görnüşi-C

  Iş wagty

  2-5H

  Naprýa .eniýe

  2.5W

  Emiş

  66kpa, 1.7L

  Dişli

  3 Dişli

  Garnituralar

  1 * Enjam, 4 * kelle, Type-C zarýad kabeli, Gollanma

   

  ● Blackhead aýyrmak vakuumy - aşa güýçli gözenek wakuumy ýüzüň üstünde howpsuz ulanyp, çuňňur arassalamaga we gara kelleleri, ak kelleleri, ölen derini netijeli aýyryp, düwürtikleri, ýaglary we makiýaup galyndylaryny bejermek mümkin.Gan aýlanyşyny we deriniň çeýeligini ýokarlandyryp, ýygyrtlary azaldyp, gözenekleri gysyp, deriňize zyýan bermezden inçe çyzyklary döredip biler.

  ● 3 derejeli sorujylyk we 4 sany sorujy zond - hakyky çuňňur arassalanmagy gazanmak üçin dürli deri görnüşleri üçin amatly 3 dürli güýçli emiş derejesi.

  Daily Gündelik derini bejermekde täsirli we ygtybarly we agyrsyz - innowasiýa wakuum tehnologiýasynda gara kelleli gözenek wakuum ulanylýar, gözenek vakuum soruşy adaty önümlerden has güýçlidir.

  Type Type-C zarýad bermek bilen zarýad berilýär - Gözenek tozan sorujyda gurlan Type-C zarýad beriji batareýa bar, bir zarýad ýokary garaşma wagtyny goldaýar.“Blackhead” aýyryjy gündelik ýüz bejergisi üçin niýetlenendir, syýahat etmek üçin amatly we götermek üçin amatly, sowgat hökmünde gaty akylly saýlawdyr.

  gözenek arassalaýjy tozan sorujy7
  gözenek arassalaýjy tozan sorujy aýyrmak8
  gözenek arassalaýjy tozan sorujy aýyrmak9
  gözenek arassalaýjy tozan sorujy aýyrmak10
  gözenek arassalaýjy tozan sorujy7

 • Öňki:
 • Indiki:

 •  Näme üçin biz:

  1) Günde müňlerçe toplum satyň.

  2) Şahadatnama: ISO9001 &ISO14001.

  3) Tejribe: gutardy10 ýyllary OEM & ODM ýöriteleşdirilen tejribeSagdyn we gözellik

  OEM hyzmaty, paket we LOGO.

  4) Satuwdan öň, satuwda we satuwdan soň ajaýyp hyzmat:

  Bizde diňe bir däl, professional satuw topary barsupüpjün ediji, ýöne meseläni çözýän, müşderilere hemişe öz bazar re modeimine görä iň amatly marketing tekliplerini berýäris.

  Nädip sargyt etmeli:

  1) Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, haýsy önümleriň, mukdaryň, reňkiň bardygyny aýdyňwe ş.m.

  2) aprotassyklamak üçin forma faktura (PI)

  3) Tölegiňizi alanymyzda ASAP harytlaryny ibereris

  4) Töleg: Paypal Western Union, T / T, Paypal

  5) ippingükleme: DHL, TNT, EMS we UPS.Ibermezden 3 ~ 7 iş güni gerek bolar.

   Eltip bermegiň wagty:

  1) 1-2 günüň içinde nusga

  2) Dürli mukdarda 3-7 gün lomaý satuw;

  3) OEM nusga tassyklamany alanyňyzdan 7-10 gün soň

  Hyzmatymyz:

  1) Kepillik:biriýyl;

  2) döwülenleri indiki tertipde mugt çalyşarys:

  3) Iň oňat, çalt, iň arzan ugratma usulyny saýlaň;

  4) Harytlary alýançaňyz paketleriň maglumatlaryny yzarlamak;

  5) Soraglaryňyz bar, size 24 sagat

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň