bc_bg02

Önümler

BC asyl zawod BI09 göz gyrmyzy aýyrmak göz sumkasyny pozmaga kömek edip biler

Gysga düşündiriş:

BI09 Göz myşsalarynyň ýaşyny üýtgedip, her gün 10 minut panda gözleri ýadawlykdan dynýar.2 dürli rejimi sazlamak size göz idegini hödürleýär.Uzak batareýanyň ömri çalt we zarýad bermek aňsat.


 • Önümçilik ýurdy:Guangdong, Hytaý
 • Min.Order mukdary:3000 / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 50000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Haryt materialy

  ABS

  Önümiň reňki

  Ak, gülgüne

  Batareýa

  650mAh 3.7V

  Zarýad bermegiň wagty

  ≈2H görnüşi-C

  Iş wagty

  2-5H

  Naprýa .eniýe

  2.5W

  Emiş

  66kpa, 1.7L

  Dişli

  3 dişli

  Garnituralar

  1 * Enjam, 4 * kelle, Type-C zarýad kabeli, Gollanma

   

  Eye Gözüň çişmegini azaltmak, gözüň aşagyndaky torbalaryň inçe çyzyklaryny gowulandyrmak üçin göz myşsalarynyň ýaşyny üýtgetmek, gara tegelekleri ýitirýär.

  ● Bir açar wyklýuçatel, iki rejimi sazlamak, deriňizi ýumşatmak, EMS impuls tehnologiýasy, 10 minutda öçürmek, öý eýesi / 400mAh göz ýamasy / 30mAh, Göçme göteriji / Type-C zarýad bermek.

  Every Her gün 10 minut, panda gözlerini ýok ediň, 2 rejimi sazlamak bilen gözüň ýadawlygyndan dynarsyňyz: gözüňize alada beriň:

  1-nji tertip : Gyzyl ýeňil deriniň ýaşarmagy, gözleriň aşagyndaky gara tegelekleri we sumkalary aýyrmak we inçe çyzyklary azaltmak.

  2-nji tertip: Gözüň ýadawlygyny aýyrmak üçin gyzyl çyra + EMS mikro tok massaagey.Massa intensiwligi (gowşak, orta, güýçli).

  Flat Tekiz göz haltalaryny ygtybarly we effektiw öçüriň, EMS ýygylygy çişirilen gyrmyzy we inçe çyzyklary aýyryň we gara tegelekler bary-ýogy 2-4 hepdäniň içinde ýitip başlady, gyrmalar we inçe çyzyklar bary-ýogy 4-8 hepdäniň içinde ýitip başlady.

  BI09 göz gyrmyzy aýyrmak göz sumkasyny pozmaga kömek edip biler7
  BI09 göz gyrmyzy aýyrmak göz sumkasyny pozmaga kömek edip biler8
  BI09 göz gyrmyzy aýyrmak göz sumkasyny pozmaga kömek edip biler9
  BI09 göz gyrmyzy aýyrmak göz sumkasyny pozmaga kömek edip biler10
  BI09 göz gyrmyzy aýyrmak göz sumkasyny pozmaga kömek edip biler1

 • Öňki:
 • Indiki:

 •  Näme üçin biz:

  1) Günde müňlerçe toplum satyň.

  2) Şahadatnama: ISO9001 &ISO14001.

  3) Tejribe: gutardy10 ýyllary OEM & ODM ýöriteleşdirilen tejribeSagdyn we gözellik

  OEM hyzmaty, paket we LOGO.

  4) Satuwdan öň, satuwda we satuwdan soň ajaýyp hyzmat:

  Bizde diňe bir däl, professional satuw topary barsupüpjün ediji, ýöne meseläni çözýän, müşderilere hemişe öz bazar re modeimine görä iň amatly marketing tekliplerini berýäris.

  Nädip sargyt etmeli:

  1) Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, haýsy önümleriň, mukdaryň, reňkiň bardygyny aýdyňwe ş.m.

  2) aprotassyklamak üçin forma faktura (PI)

  3) Tölegiňizi alanymyzda ASAP harytlaryny ibereris

  4) Töleg: Paypal Western Union, T / T, Paypal

  5) ippingükleme: DHL, TNT, EMS we UPS.Ibermezden 3 ~ 7 iş güni gerek bolar.

   Eltip bermegiň wagty:

  1) 1-2 günüň içinde nusga

  2) Dürli mukdarda 3-7 gün lomaý satuw;

  3) OEM nusga tassyklamany alanyňyzdan 7-10 gün soň

  Hyzmatymyz:

  1) Kepillik:biriýyl;

  2) döwülenleri indiki tertipde mugt çalyşarys:

  3) Iň oňat, çalt, iň arzan ugratma usulyny saýlaň;

  4) Harytlary alýançaňyz paketleriň maglumatlaryny yzarlamak;

  5) Soraglaryňyz bar, size 24 sagat

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň