bc_bg02

Önümler

BC asyl zawod PM14 göçme kelläni massaager ediji wibrasiýa massa IP IPX6 suw geçirmeýän

Gysga düşündiriş:

PM14 göçme kelläniň kiçi massaager suw geçirmeýän zarýad berilýän kellesi we zarýad bazasy bilen beden massaagerçysy, gündelik durmuşyňyzdaky dartgynlygy aýyrmak üçin islän wagtyňyz rahat massaage edip biler.


 • Önümçilik ýurdy:Guangdong, Hytaý
 • Min.Order mukdary:3000 / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 50000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Haryt materialy

  ABS + Silikon dyrnagy

  Önümiň reňki

  Çal, gülgüne, ak

  Batareýa

  750mAh / 3.7V

  Zarýad bermegiň wagty

  ≈2H görnüşi-C

  Iş wagty

  2H

  Naprýa .eniýe

  5W

  Dişli

  ①145rpm / min, ②155rpm / min

  Suw geçirmeýän

  IPX6

  Garnituralar

  Type-C kabeli, Gollanma

   

  ● Kelläni massaager edýän 96 aragatnaşyk nokady kellä doly laýyk gelýär, el bilen simulýasiýa edýär we kelläni doly massaage edýär, kelläňize gan aýlanyşyny ýokarlandyrýar, dynç almagy, stresleri ýeňilleşdirýär we agyrylary ýeňilleşdirýär.

  ● armyly maslahatlar: Bedeniňizi massaaging edeniňizde, beden losyonyny ulanyň we silikona allergiýa ýokdugyňyzy anyklaň.

  ● Suw geçirmeýän: Gury we çygly goşa maksatly, IPX6 derejeli suw geçirmeýän, suwa düşýän wagtyňyz rahat kelläňizi massaage edip bilersiňiz, fiziki terapewt ýaly 2 re dartgynlylyk.

  Ord Simsiz we zarýad berilýän bir düwme operasiýasy, ulanmak aňsat.Bizar ediji simsiz islendik ýerde ajaýyp massajdan lezzet alyň, bir gezek doly zarýad alyň we iki sagat massaage edersiňiz, ofisiňizden, öýüňizdäki dartgynlygy aýyrarsyňyz.

  Men Erkekler, aýallar, ene-atalar we dostlar üçin ajaýyp sowgat.1 ýyl kepillik bilen.

  ● Gaýtadan zarýad berilýän enjam: Bu baş massaagerçy “Type-C” zarýad stendi bolan bir görnüş bolany üçin, ony diňe suw bilen süpürip, zarýad bermek üçin zarýad stendine goýmaly bolarsyňyz, takmynan 3 sagat zarýad berilýär we ulanylyp bilner 1.5 sagat.

  PM14 göçme kelläni massaager edýän titremäni massaage6
  PM14 göçme kelläni massaager edýän titremäni massa .7
  PM14 göçme kelläni massaager ediji wibrasiýa massa8y
  PM14 göçme kelläni massaager edýän titremäni massa .9

 • Öňki:
 • Indiki:

 •  Näme üçin biz:

  1) Günde müňlerçe toplum satyň.

  2) Şahadatnama: ISO9001 &ISO14001.

  3) Tejribe: gutardy10 ýyllary OEM & ODM ýöriteleşdirilen tejribeSagdyn we gözellik

  OEM hyzmaty, paket we LOGO.

  4) Satuwdan öň, satuwda we satuwdan soň ajaýyp hyzmat:

  Bizde diňe bir däl, professional satuw topary barsupüpjün ediji, ýöne meseläni çözýän, müşderilere hemişe öz bazar re modeimine görä iň amatly marketing tekliplerini berýäris.

  Nädip sargyt etmeli:

  1) Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, haýsy önümleriň, mukdaryň, reňkiň bardygyny aýdyňwe ş.m.

  2) aprotassyklamak üçin forma faktura (PI)

  3) Tölegiňizi alanymyzda ASAP harytlaryny ibereris

  4) Töleg: Paypal Western Union, T / T, Paypal

  5) ippingükleme: DHL, TNT, EMS we UPS.Ibermezden 3 ~ 7 iş güni gerek bolar.

   Eltip bermegiň wagty:

  1) 1-2 günüň içinde nusga

  2) Dürli mukdarda 3-7 gün lomaý satuw;

  3) OEM nusga tassyklamany alanyňyzdan 7-10 gün soň

  Hyzmatymyz:

  1) Kepillik:biriýyl;

  2) döwülenleri indiki tertipde mugt çalyşarys:

  3) Iň oňat, çalt, iň arzan ugratma usulyny saýlaň;

  4) Harytlary alýançaňyz paketleriň maglumatlaryny yzarlamak;

  5) Soraglaryňyz bar, size 24 sagat

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň